ใส่ตะแกรงหน้ารถ Mitsubishi Evo 8 MR

-ใส่ตะแกรงหน้ากันชนหน้า
-ใส่ตะแกรงแก้มหน้า