งานดูแลรักษา Honda Accord G8

เปลี่ยนกรองถ่ายน้ำมัน PTT
เปลี่ยนสลักดิสเบรคหลัง (ของแท้ศูนย์)
ตรวจเช็คช่วงล่าง